Primjer

Podnaslov 1

Ovdje upisujete tekst objave. Važne ključne riječi možete podebljati (bold).  U novi odlomak prelazite s enter. Ključna riječ iz naslova se treba spomenuti u prvom odlomku, barem u jednom podnaslovu i barem jednom u tekstu.

Broj spominjanja ključne riječi ovisi o duljini teksta. Ne smije se pretjerati.

Rečenicu ne smiju biti preduge, a niti odlomci, kako bi sve bilo čitljivo. Tekst u objavi bi trebao imati barem 300 riječi.

Za podnaslov se koristi veličina naslova 2 ili 3.

Podnaslov 2

Pazite na gramatiku i pravopis. Na stranici ispravi.me možete provjeriti pravopisne greške.

Prije nego što napravite objavu, uvijek sve dobro provjerite. Status objave “skica” se mijenja u status “objavljeno” tek kad sve dobro provjerite i sigurni ste da objava može “van”.

Javite se s povjerenjem!

Podijeli objavu